portfoli
Victrixmedia
tel. 938 855 821 / 629 708 150
info@victrixmedia.com

Llengua i Publicitat . Grup d'investigació de llengua i publicitat 2008

Client: Universitat de Barcelona

www.lipgrup.cat

imatge

Llengua i Publicitat . Website del grup d'investigació de Llengua i publicitat (LiP)de la Universitat de Barcelona.

(2008)

 

 

Website dinàmic per al Grup d'investigació de llengua i piublicitat de la Universitat de Barcelonaamb continguts divulgatius.

 

El grup investigador Llengua i publicitat (LiP) es va constituir el 1998 a la Universitat de Barcelona i té com a objectiu especialitzar-se en l'estudi de la llengua i del discurs de la publicitat i en l'estudi de les implicacions socials, culturals i pedagògiques del missatge publicitari.

Des d'una perspectiva bàsicament lingüística, els objectius se centren en l'estudi de: 

a) la llengua catalana del missatge publicitari, en els aspectes fònics, lèxics, morfològics, sintàctics, semàntics, prosòdics i gràfics; 

b) els recursos lingüístics i no lingüístics utilitzats per la publicitat, així com l'anàlisi de la combinació d'aquests recursos en la formació dels anuncis; 

c) els factors sociolingüístics que incideixen en la llengua, i les relacions que s'estableixen entre la llengua catalana i les altres llengües que apareixen en la publicitat en llengua catalana; 

d) els factors psíquics, socials i culturals que el publicista projecta a través de la llengua a fi de seduir i persuadir el receptor.  

La naturalesa dels materials i l'estructura de la base de dades permet investigar també:  

a) les característiques del discurs publicitari, entès com una modalitat específica del discurs; 

b) les noves modalitats de la comunicació lingüística i no lingüística presents en la publicitat; 

c) les connexions entre l'estudi lingüístic i l'estudi de les arts plàstiques; 

d) les aportacions de les noves tecnologies (audiovisual i digitalització de la imatge i la veu) en el camp de la investigació lingüística i en el de la renovació de l'ensenyament de la llengua; 

e) les connexions entre el missatge publicitari i el pensament i la cultura d'una societat. 


 

VICTRIXMEDIA -